maltiden-i-vara-utbildning

maltiden-i-vara-mobil

22/3 Bra måltider i förskolan! (Skövde)

Under hösten lanserade Livsmedelsverket nya råd om bra måltider i förskolan. Råden lyfter fram hur måltiden kan användas för lek och lärande, bidra till trivseln och förstås ge bra mat i små barns magar.

Läs mer

30/3 Seminarium i Måltidspedagogik, Alvesta

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus under förmiddagen är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på olika metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik. Vi kommer bland annat att prova på att laborera med hjälp av våra sinnen, experimentera med livsmedel och dokumentera med ord våra smakupplevelser. Seminariedagen görs i samverkan mellan Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden.

Läs mer

5/4 Seminarium i Måltidspedagogik, Ängelholm

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på olika metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik. Vi kommer bland annat att prova på att laborera med hjälp av våra sinnen, experimentera med livsmedel och dokumentera med ord våra smakupplevelser. Seminariedagen görs i samverkan mellan Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden.

Läs mer

6/4 Bra måltider i förskolan! (Karlstad)

Under hösten lanserade Livsmedelsverket nya råd om bra måltider i förskolan. Råden lyfter fram hur måltiden kan användas för lek och lärande, bidra till trivseln och förstås ge bra mat i små barns magar.

Läs mer

26/4 Måltidspedagogik Sapere-metoden, Göteborg

Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat.

Läs mer

26/4 Måltidspedagogik Frukt och Grönt, Göteborg

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. I dag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Frukt och grönsaker innehåller många viktiga vitaminer och mineraler som är viktiga för kroppens funktion och de innehåller också antioxidanter, flavenoider och karotenoider. Deras funktion är bl.a. att försvara och skydda kroppens celler, och dess inverkan på barnens uppmärksamhet och koncentration har alltmer hamnat i forskarnas fokus. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg. Vi kommer att spela, smaka och experimentera med frukt och grönsaker. Utbildningen genomförs i samverkan med Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden. 

Läs mer

3/5 Måltidspedagogik Sapere-metoden, Malmö

Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat.

Läs mer

3/5 Måltidspedagogik Frukt och Grönt, Malmö

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs. I dag äter de allra flesta barn för lite frukt och grönsaker. Frukt och grönsaker innehåller många viktiga vitaminer och mineraler som är viktiga för kroppens funktion och de innehåller också antioxidanter, flavenoider och karotenoider. Deras funktion är bl.a. att försvara och skydda kroppens celler, och dess inverkan på barnens uppmärksamhet och koncentration har alltmer hamnat i forskarnas fokus. Utbildningens fokus är att inspirera till hur man kan integrera frukt och grönsaker i den planerade pedagogiska verksamheten genom att arbeta med olika teman som till exempel färg. Vi kommer att spela, smaka och experimentera med frukt och grönsaker. Utbildningen genomförs i samverkan med Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden. 

Läs mer

12/6 Måltidspedagogik -laga mat och baka med steg-för-steg (Malmö)

Steg-för-steg-metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Metoden är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. Steg-för-steg-metoden lagar bara en portion, dvs barnen gör en smörgås, en smoothie eller en portion gröt. Vill man ha flera portioner dubbleras inte receptet utan man upprepar receptet och gör en omgång till. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att läraren måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt.


Vi kommer att laga mat enligt steg-för-steg-metoden och prova på att skapa egna recept med enkla analogiska och digitala spel som barnen varit med att testa. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt. Utbildningen görs i samverkan med Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden.

(Förkunskapskrav: Man ska ha deltagit i ett seminarium i Måltidspedagogik eller motsvarande).

Målgrupp: Pedagoger och kockar inom förskolan som tidigare gått på ett seminarium i Måltidspedagogik eller motsvarande)

Tid:9.00-12.15

Plats: Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10, Malmö.

Kostnad: 995 kr exkl. moms. I priset ingår fika. 

Anmälan senast den 26/5.  Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 26/5 faktureras.

12/6 Måltidspedagogik -Barn i köket (Malmö)

Barnen brukar tycka att det både är roligt och spännande att få vara med i köket och hjälpa till. Genom att involvera både barnen och förskollärarna i planeringen av maten och måltiden kan det bli en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Livs­medelverket, som är den myndighet som leder och samordnar livsmedelskontrollen i Sverige, anser att det är en pedagogisk vinst att låta barnen vara med vid matlagningen på förskolan. Att laga mat ute tillsammas med baren är också ett roligt sätt att väcka nyfikenhet kring det vi äter. 

Utbildningen kommer att fokusera på hur man praktiskt kan arbeta med barn i köket, inne som ute, och vad man bör tänka på när små kockar hjälper till utifrån såväl säker mathantering som risk för olyckor. Utbildningen görs i samverkan med Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden.

Läs mer

15/6 Måltidspedagogik -laga mat och baka med steg-för-steg (Göteborg)

Steg-för-steg-metoden är utvecklad för bakning och matlagning med förskolebarn som innebär att varje barn får laga eller baka något med hjälp av en sekvens av kort med bild och text. Metoden är anpassad efter barnens utvecklingsnivå från att börja med det konkreta och enkla till att gå till det mer abstrakta och svårare. Steg-för-steg-metoden lagar bara en portion, dvs barnen gör en smörgås, en smoothie eller en portion gröt. Vill man ha flera portioner dubbleras inte receptet utan man upprepar receptet och gör en omgång till. På så sätt kan barnet klara av att göra alla moment själv utan att läraren måste hjälpa till för att det är för svårt eller tungt.

Vi kommer att laga mat enligt steg-för-steg-metoden och prova på att skapa egna recept med enkla analogiska och digitala spel som barnen varit med att testa. Teori och praktik löper parallellt och knyter ihop förskolans olika mål och suddar ut gränsen mellan kök och avdelning på ett inspirerande/lekfullt sätt. Utbildningen görs i samverkan med Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden.

(Förkunskapskrav: Man ska ha deltagit i ett seminarium i Måltidspedagogik eller motsvarande).

Målgrupp: Pedagoger och kockar inom förskolan som tidigare gått på ett seminarium i Måltidspedagogik eller motsvarande)

Tid:9.00-12.15

Plats: Frans Perssons väg 6, Göteborg (RISE)

Kostnad: 995 kr exkl. moms. I priset ingår fika. 

Anmälan senast den 31/5.  Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 31/5 faktureras.

15/6 Måltidspedagogik -Barn i köket (Göteborg)

Barnen brukar tycka att det både är roligt och spännande att få vara med i köket och hjälpa till. Genom att involvera både barnen och förskollärarna i planeringen av maten och måltiden kan det bli en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Livs­medelverket, som är den myndighet som leder och samordnar livsmedelskontrollen i Sverige, anser att det är en pedagogisk vinst att låta barnen vara med vid matlagningen på förskolan. Att laga mat ute tillsammas med baren är också ett roligt sätt att väcka nyfikenhet kring det vi äter. 

Utbildningen kommer att fokusera på hur man praktiskt kan arbeta med barn i köket, inne som ute, och vad man bör tänka på när små kockar hjälper till utifrån såväl säker mathantering som risk för olyckor. Utbildningen görs i samverkan med Läromat och Nationellt Centrum för Måltiden.

Läs mer

Västra götaland regionen

© 2010 NATIONELLT CENTRUM FÖR MÅLTIDEN
SP Food and Bioscience, Box 5401, 402 29 Göteborg
webbyrå: Optimal media»